Karperuitzet

In categorie Karper, Karperuitzet by webmaster

Op 5 januari 2013 zijn er in de Friese boezemwateren op 16 locaties ongeveer 2000 spiegelkarpers door de Karperstudiegroep regio Frylân uitgezet. Ook onze vereniging heeft daaraan meegewerkt.