Vergunning meerdere opgetuigde hengels viswedstrijden

In categorie Hengelsport Nieuws by webmaster

Sportvisserij Fryslân geeft vergunning af voor het voorhanden hebben van meerdere opgetuige hengels tijdens viswedstrijden. Verder zijn er aanvullende regels opgesteld voor viswedstrijden. “Voor het voorhanden hebben van meerdere .opgetuigde hengels tijdens viswedstrijden”

Het bestuur van de Sportvisserij Fryslân verleent hierbij als visrechthebbende van de wateren vermeld in de ‘Landelijke & Federatieve Lijst Van Viswateren aan alle deelnemers van de wedstrijd toestemming voor het voorhanden hebben van meerdere opgetuigde hengels van 2 uur voor aanvang van de wedstrijd tot 2 uur na afloop van de wedstrijd.

Aanvullende regels

Naast de geldende vergunningsvoorwaarden in de ‘Landelijke & Federatieve Lijst Van Viswateren zijn mede van toepassing de bij of krachtens de Visserijwet, het Reglement voor de Binnenvisserij en het Reglement Minimummaten en Gesloten Tijden vastgestelde regels.

Daarnaast volgen hier enkele aanvullende regels:

  1. Gevangen vissen moeten onmiddellijk, na te zijn gemeten en/of gewogen, worden teruggezet in hetzelfde water waarin ze zijn gevangen.
  2. De toestemminghouder is verplicht de schriftelijke wedstrijdtoestemming op eerste verzoek ter inzage te geven aan bevoegde ambtenaren en/of controleurs van Sportvisserij Fryslân.
  3. De toestemminghouder is aansprakelijk voor zijn handelingen op grond van de wedstrijdtoestemming. Sportvisserij Fryslan aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid. Veroorzaker van schade is hoofdelijk aansprakelijk.
  4. Bij wedstrijden die langer dan 6 uur duren is men verplicht elke 6 uur de gevangen vissen te wegen en/of te meten en terug te zetten in het water waarin ze gevangen zijn.
  5. Na afloop van de wedstrijd dient het wedstrijdtraject netjes en opgeruimd achter gelaten te worden.