Verslag Zwartbekgrondels Spannenburg 18 oktober

In categorie Hengelsport Nieuws by webmaster

[SinglePic niet gevonden]De zwartbekgrondel is sinds 2004 in steeds meer wateren in Nederland aanwezig, maar had tot nu toe Friesland nog niet bereikt. Het heeft er alle schijn van dat deze invasieve exotische grondelsoort in 2014 vanaf het IJsselmeer het Prinses Margrietkanaal op is gekomen. De soort is in 2014 aangetroffen in Lemmer en in de omgeving van het Bergumermeer. Het was dus interessant om hengelvangsten te volgen van sportvissers op het Prinses Margrietkanaal.

Op 18 oktober 2014 is de WVOF de vangsten van de zevende bekerwedstrijd van de zomercompetitie van HSV de Voorn, HSV De Deinende Dobber en HSV Ons Genoegen, locatie Spannenburg Prinses Margrietkanaal gaan bekijken op eventueel gevangen grondels. Bij aankomst hoorden we al snel geruchten over vangsten van grondels. Eerst was het wachten op het eindsignaal, daarna konden we na het wegen en noteren door de wedstrijdjury de vangsten per visser gaan bekijken. Al snel troffen we tussen de vele brasems en de pos de eerste zwartbekgrondel. Uiteindelijk noteerden we een score van 22 zwartbekgrondels! Ook bleek er nog één andere exoot te zijn gevangen; de Pontische stroomgrondel. De aangetroffen grondels en hun aantallen bevestigen het vermoeden, dat met name de zwartbekgrondel zich binnen één jaar gevestigd heeft in het PM kanaal.

Voor de Fiskatlas Fryslân, die begin 2015 uitkomt, is de samenwerking met Sportvisserij Friesland erg waardevol geweest. In het geval van de zwartbek- en Pontische stroomgrondel heeft het belangrijke verspreidingsgegevens opgeleverd voor de atlas. Het mes snijdt aan twee kanten; ook voor de sportvissers is het goed te weten hoe het ervoor staat met de opkomst van exotische grondels. De exotische grondels vormen een bedreiging voor het inheemse visbestand en de visbeleving. Het wordt door ons zeer op prijs gesteld als vangsten van deze exotische grondelsoorten aan de WVOF worden doorgegeven, zodat wij als werkgroep gericht kunnen blijven onderzoeken en monitoren.

Voor herkenning en determinatie van deze soorten is een bijlage toegevoegd (bron:RAVON).

Actuele verspreidingskaartjes zijn voor een ieder in te zien op de website www.vissenatlas.nl/friesland. Deze kaartjes worden nagenoeg dagelijks bijgehouden vanuit de nieuwe waarnemingen. Voor meer informatie en voor het doorgeven van vangsten van deze soorten kunt u contact opnemen met on via bregtje.k@gmail.com of johnmelis@chello.nl. Hiervoor bij voorbaat dank!

Namens de Werkgroep VissenOnderzoek Friesland,
John Melis en Bregtje Kuik