Wilt u een wijziging of opzegging doorgeven? Dit kan nu rechtstreeks bij Sportvisserij Nederland per e-mail: ledenadministratie@vispas.nl of via telefoon 0900-2025358 (€0,35/min.).

Sportvisserij Nederland is tijdens werkdagen tussen 09:00 – 17:00 te bereiken en kunnen eventuele problemen meteen oplossen.

Adreswijzigingen, opzegging en andere wijzigingen kunt u doorgeven voor 1 oktober voorafgaand aan het nieuwe jaar. Zegt u na 1 oktober uw lidmaatschap op, dan ontvangt u voor het nieuwe jaar de VISpas en bent u de contributie voor dat jaar verschuldigd.